image

Cases

I rollen som konsulent og executive coach har Dorte Sommer arbejdet med medarbejdere fra virksomheder som:

IBM Danmark, Novozymes, TV2, Toyota Danmark, Casall Sport AB, Baxter, YouSee, Lundbeck, Actavis, The Body Shop, NCC, Valora Trade, Magasin, Secunia og Københavns kommune.

Her kan du se et udpluk af Dortes arbejde i nogle af Danmarks største private og offentlige virksomheder:

 

Coaching af nyudnævnt salgschef med internationalt salgsansvar

Hos Nordens markedsledende sportsmærke indenfor sportsmode til kvinder har Sommer Coaching været tilknyttet som coach og sparringspartner for nyudnævnt salgschef med ansvar for Europa. Primært fokus var sparring til struktur af et fremtidigt salgs- og rapporteringssystem, CRM samt hjælp til forståelse af nødvendigheden af samtidigt fokus på det strategisk og taktiske salg. Desuden var fokus på sikring af sund balance mellem karriere på den ene side og privatliv på den anden side. Coaching foregik på skandinavisk.

 

Teamcoaching for at opnå bedre trivsel

Hos et af Danmarks største pengeinstitutter har Sommer Coaching ad flere omgange været tilknyttet som facilitator til at skabe bedre trivsel i udvalgte afdelinger. Målet var at italesætte problemet, - bevidstliggøre medarbejderne om egen indflydelse og ansvar - og endelig at igangsætte den nødvendige forandring i retning af at skabe en arbejdsplads med trivsel og arbejdsglæde. Arbejde med værdier, kommunikation og konflikthåndtering var fundamentet.

 

Strategisk sparring omkring salg, distribution og kommerciel produkttilpasning

Sommer Coaching har leveret strategisk og taktisk sparring omkring salg og vækst for bestyrelsen i mellemstor produktionsvirksomhed indenfor textil- og møbelindustrien. Fokus var at skabe vækst hos eksisterende kunder og etablere nye salgsmuligheder hos nye kunder. Strategien har også omfattet overvejelser omkring kommerciel produkttilpasning samt tilpasning af distributionsstrategien.

 

Coaching ved forandringer

I Danmarks største kommune har Sommer Coaching været tilknyttet som coach og sparringspartner i forbindelse med sammenlægning af flere institutioner. Fokus var på de problemstillinger og udfordringer, som opstår, når flere institutioner lægges sammen til een organisation, og den forandringsproces, som organisationen gennemgår. Projektet omfattede en-til-en-coaching af ledelsen med dét formål at sikre hjælp, støtte og refleksion til de komplekse problemstillinger, som altid opstår i en forandringsproces – værende faglige eller personlige udfordringer. Projektet omfattede desuden teamcoaching af udvalgte afdelinger og facilitering af konkrete problemstillinger, som forandringsprocessen affødte.

 

Teamcoaching af mellemleder-teams

Hos en af Danmarks store spillere indenfor life-science har Sommer Coaching ad flere omgange faciliteret workshops for mellemleder-teamet. Formålet har været at initiere processen for at mellemlederene i højere grad arbejder på tværs af organisationen fremfor at køre solo-løb. Læring har været teoretisk funderet udfra coaching med en anerkendende tilgang.

 

Coaching af mellemledere i medicinalindustrien

Hos een af Skandinaviens store virksomheder indenfor medicinalindustrien har Sommer Coaching været tilknyttet på flere niveauer i virksomheden med skræddersyede coachingforløb. Problemstillinger som målstyring, prioritering og uddelegering samt motivation og konflikthåndtering var rammen om udviklingsforløbene. Bevidstliggørelse, beslutningskompetence, forankring og momentum var en del af processen. Coaching foregik på engelsk.

 

Coaching efter sygemelding pga. stress

Hos een af Danmarks førende virksomheder indenfor kapitalforvaltning var Sommer Coaching tilknyttet højt værdsat medarbejder, som grundet stort arbejdspres oplevede stress og måtte sygemeldes en kort periode. Målet i coachingforløbet var at få vedkommende sikkert tilbage på arbejdspladsen som et helt menneske og samtidig arbejde på en fremtidig sikring af sund balance mellem karriere og privatliv. Afklaring af værdier og synliggørelse af konsekvenser ved forskellige beslutninger var en del af processen.

 

Sparring og coaching af direktør med egen virksomhed

Sommer Coaching har været tilknyttet som coach og sparringspartner for en erfaren leder og indehaver af virksomhed, der arrangerer fagmesser. Udfordringen for lederen lå i at definere sig selv som leder, skabe en bedre struktur og prioritering for hverdagen og dermed finde ro og større arbejdsglæde. Gennem øvelser og direkte implementérbare værktøjer blev forandringen skabt med større jobglæde som resultat.

 

Workshops og innovation

Danmarks førende udbyder af coachinguddannelser har ad flere omgange engageret Dorte Sommer som facilitator og sparringspartner på en række forskellige interne projekter, hvor hun som tovholder og drivende part har sikret acceleration af processen for målopfyldelse. Projekterne har spændt bredt fra facilitering af struktur og indhold af ny coachinguddannelse til konkrete problemstillinger med behov for analyse og endelig eksekvering for at komme i mål.

Strategisk sparring til vækst af internationalt salg:

Sommer Coaching har deltaget som sparringspartner i forbindelse med udarbejdelse af den kommercielle salgsstrategi og forretningsplan for førende mærkevareproducent indenfor sportsmode, herunder internationale salgsledelses- og salgstyringsværktøjer. Foruden aktivitetsplanlægning bestod opgaven også i at definere behov og struktur for et tilstrækkeligt grundlag for ledelsen til at kunne monitorere salget og agere, hvor det var påkrævet. Hjælp til forståelse af nødvendigheden af samtidigt fokus på det strategiske og taktiske salg var nødvendigt.

 

Løft i forhandlingskompetence gennem workshop og undervisning

Med fokus på kompetenceudvikling i forhandling indenfor business-to-retail har Sommer Coaching ad flere omgange skræddersyet temadage, undervisning og workshops for at møde det konkrete behov for at skabe bedre resultater. Dagene er blevet bygget op omkring konkrete case-beskrivelser som i kombination med individuelle øvelser og arbejde i plenum har skabt det nødvendige løft i evnen til at forhandle.

 

Coaching når balancen mangler

Hos en af detailbranchens stærkeste kæder indenfor hudpleje og skønhed var Sommer Coaching tilknyttet som personlig coach for en PR Manager, som grundet stort arbejdspres var ramt af stress. Målet var at sikre en bedre balance mellem karriere og privatliv og at få vedkommende sikkert tilbage på arbejdspladsen som et helt menneske. Introduktion til nye værktøjer til at imødegå stress fremover blev forankret. Værdiafklaring og forankring af nyt værdisæt var en vigtig del af processen.

 

Foredrag og debatoplæg:

I forbindelse med diskussioner om manglen på kvindelige topledere og kvindelige bestyrelsesmedlemmer har Dorte Sommer været inviteret som foredragsholder og efterfølgende indgået i paneldebat-diskussion med blandt andre Birgit W. Nørgaard, adm. direktør Carl Bro Gruppen. Omdrejningspunktet i Dortes oplæg var den udfordring man som leder står overfor, når man ønsker at fastholde en balance mellem sin erhvervskarriere og sit privatliv.

Undervisning hos Danmarks førende udbyder af coachinguddannelser

Danmarks førende udbyder af coachinguddannelser har engageret Dorte Sommer som underviser på deres Master Coach Uddannelse, hvor hun har undervist indenfor niché-områderne ”coaching og forandringsledelse” samt ”coaching af ledere”.

 

Workshops omkring salg

Hos Nordens førende leverandør indenfor sportsmode til kvinder har Sommer Coaching været tilknyttet som facilitator for workshops for salgscheferne for de nordiske markeder. Primært mål for workshoppen var at diskutere og konkretisere salgsmuligheder samt sikre bedre kommunikation og vidensudveksling blandt lederne. Facilitering foregik på engelsk.

 

Undervisning i coaching som værktøj:

I Danmarks førende virksomhed indenfor life-science har Sommer Coaching været tilknyttet som facilitator og underviser i forbindelse med introduktion til coaching som værktøj i dagligdagen. Undervisningen var skræddersyet til målgruppen og indeholdte en generel introduktion til coaching kombineret med øvelser og cases med direkte afsæt i deltagernes typiske udfordringer i hverdagen.

 

 
CASES
leftVIDEO-TESTIMONIALSright
1
PERSONLIG UDVIKLING
Skab resultater
  som menneske
WORK - LIFE - BALANCE
Sommer Coaching ApS indgår under Sommer Managment ApS
DORTE SOMMER TLF: 2596 2596